Home
 
  Jeddah
               
             

Dammam

Jeddah

Riyadh

Jubail

Al Khobar

Makkah

Medina

 

 

Bakhashab Transport & Trading Co.
Activity: Transportation
Po Box : 3769
Zip code: 21481
Tel: 02 620 8816
Fax: 02 625 1761

       
           
  Bakhashab Brothers Co. Ltd.
Activity: H.O / Isuzu Dealer
Po Box : 3769
Zip code: 21481
Tel: 02 687 8888
Fax: 02 687 2419
     
 
Bakhashab Brothers Co. Ltd.
Activity: H.O/Citroen Dealer
Po Box : 3769
Zip code: 21481
Tel: 02-6516490
Fax: 02-6515653